Πιστοποιήσεις

Η ποιότητα δεν είναι ποτέ τυχαία. Είναι το αποτέλεσμα μιας έξυπνης προσπάθειας.
Νικόλαος Γκαμπλιάς | Βασιλική Γκαμπλιά & Συνεργάτες

Πιστοποίηση ISOΠιστοποίηση ISO

---

Η επιχείρηση Νικόλαος Γκαμπλιάς | Βασιλική Γκαμπλιά & Συνεργάτες είναι η πρώτη επιχείρηση στην Ελλάδα η οποία εφάρμοσε Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας για την παροχή οικονομολογικών, λογιστικών, φορολογικών, ελεγκτικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ ISO 9001:2015 από τον Φορέα Επιθεώρησης και Πιστοποίησης TUV Hellas που αποτελεί θυγατρική του παγκοσμίου φήμης Γερμανικού Οργανισμού TÜV NORD Group, διασφαλίζοντας μια άρτια εσωτερική λειτουργία μέσω της τυποποίησης των διαδικασιών.

Έπειτα από 35 χρόνια δυναμικής και ηγετικής παρουσίας στο χώρο εξακολουθούμε να βρισκόμαστε δίπλα στον επαγγελματία που επιχειρεί, προσπαθώντας να δώσουμε λύσεις σύμφωνα με τις ανάγκες και τις απαιτήσεις του.  Σκοπός μας είναι η παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών δια μέσου της πιστής και απαρέγκλιτης εφαρμογής του συστήματος ISO με τα τεχνικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά που προκύπτουν από τις διατυπωμένες ανάγκες της αγοράς. Η επίτευξη του σημαντικού αυτού στόχου δίνει στην επιχείρηση μας μια ιδιαίτερη διάκριση απέναντι στο σύνολο των Ελληνικών εταιριών και του ανταγωνισμού. Κάθε βαθμίδα των εργασιών μας είναι πιστοποιημένη με βάση την αυστηρή μεθοδολογία και ποιοτικό έλεγχό μας και υποστηρίζεται από κατάλληλα έγγραφα και διαδικασίες.

Με την εφαρμογή του συστήματος ISO επιτυγχάνουμε τη βελτίωση της απόδοσης του προσωπικού, την ενίσχυση των μέσων για την προσπάθεια ικανοποίησης των πελατών, τη δέσμευση μας για συνεχή βελτίωση και τη διασαφήνιση ρόλων και αρμοδιοτήτων των εργαζομένων σε όλα τα επίπεδα της ιεραρχίας της επιχείρησης. Οι συνεχείς αναβαθμίσεις και επαναπιστοποιήσεις του Συστήματος Διαχείρισης της Ποιότητας αντικατοπτρίζουν το σταθερό προσανατολισμό της επιχείρησης μας για μια ολοκληρωμένη παροχή ποιοτικών υπηρεσιών.

Back to top