Σημαντικές φορολογικές και λοιπές υποχρεώσεις μηνός Φεβρουαρίου 2020

Σημαντικές φορολογικές και λοιπές υποχρεώσεις μηνός Φεβρουαρίου 2020

φοροελαφρύνσεις

Παραθέτουμε τις σημαντικότερες φορολογικές και λοιπές υποχρεώσεις του μηνός Φεβρουαρίου 2020 προς ενημέρωσή σας.

Επισημάνσεις:

Κατά τον μήνα Φεβρουάριο 2020, εκτός από τις συνήθεις υποχρεώσεις, υπάρχουν και οι παρακάτω για τις οποίες πρέπει να δώσουμε προσοχή:

i) έως τις 14.2.2020 πραγματοποιείται η υποβολή του εντύπου Ε12 «e-ΟΙΚΟΔΟΜΩ» συγκεντρωτικά και απογραφικά στο Σ.ΕΠ.Ε., σε περίπτωση χειρόγραφης τήρησης για το χρονικό διάστημα από 1.12.2019 έως και 31.1.2020,

ii) έως τις 28.2.2020 πραγματοποιείται η προσκόμιση των προβλεπόμενων δικαιολογητικών από τις φορολογικές αποθήκες που χρησιμοποιούν δεξαμενές για την αποθήκευση ή τοποθέτηση προϊόντων του άρθ. 90 του ν. 2960/2001 και δεν διαθέτουν έγκριση χρήσης,

iii) έως τις 28.2.2020 πραγματοποιείται η υποβολή ανέκκλητης δήλωσης, για τη δυνατότητα επιλογής υποβολής ξεχωριστών δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος συζύγων,

iv) έως τις 28.2.2020 πραγματοποιείται η οριστικοποίηση από τον διαχειριστή ακινήτου βραχυχρόνιας μίσθωσης, της εικόνας του «Μητρώου Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής» για το προηγούμενο έτος και η υποβολή τυχόν τροποποιητικών δηλώσεων βραχυχρόνιας διαμονής,

v) έως τις 28.2.2020 πραγματοποιείται η υποβολή δήλωσης επιβεβαίωσης πλοίων που διενεργούν δραστηριότητα κυρίως στην ανοιχτή θάλασσα, για την εφαρμογή των απαλλαγών των περ. α΄, γ΄, δ΄ και ε΄ της παρ. 1 του άρθ. 27 του Κ.Φ.Π.Α.,

vi) έως τις 28.2.2020 πραγματοποιείται η υποβολή δήλωσης αποθεμάτων μετάταξης για επιχειρήσεις που μετατάσσονται κατά την 1η του έτους από το κανονικό καθεστώς Φ.Π.Α. στο απαλλασσόμενο και αντίστροφα,

vii) έως τις 29.2.2020 πραγματοποιείται η ηλεκτρονική υποβολή του εντύπου Ε11 (γνωστοποίηση στοιχείων ετήσιας κανονικής άδειας) μετά την παράταση που δόθηκε με την Υ.Α. 2541/Δ1.853/2020 (ΦΕΚ Β’ 88/27.1.2020) και

viii) έως τις 29.2.2020 πραγματοποιείται η υποβολή του εντύπου Ε12 «e-ΟΙΚΟΔΟΜΩ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ» για την απασχόληση προσωπικού στην εκτέλεση οικοδομικών και τεχνικών έργων, για το διάστημα από 1.12.2019 έως και 31.1.2020.

Για τις υποχρεώσεις που η προθεσμία τους λήγει στο τέλος Φεβρουαρίου και παρατείνονται μέχρι τις 3 Μαρτίου 2020 λόγω των αργιών (Σαββατοκύριακο και Καθαρά Δευτέρα), μπορείτε να συμβουλευτείτε το ημερολόγιο του κόμβου, επιλέγοντας το μήνα Μάρτιο εδώ.

Ενδεικτικά, παραθέτουμε τις παρακάτω υποχρεώσεις που πρέπει να πραγματοποιηθούν μέχρι τις 3 Μαρτίου 2020:

i) υποβολή υπεύθυνης δήλωσης και κατάστασης με τα στοιχεία των εγγεγραμμένων στις 31.12 του προηγούμενου έτους πλοιοκτητών ρυμουλκών, για το διαχωρισμό σε υπαγόμενα και μη στο τέλος ρυμουλκών,

ii) υποβολή υπεύθυνης δήλωσης λογιστή – φοροτεχνικού στο Ο.Ε.Ε.,

iii) διαβίβαση στοιχείων στην Α.Α.Δ.Ε. ορισμένων υπόχρεων, όπως προβλέπονται από τις ΠΟΛ.1077/26.3.2012, ΠΟΛ.1033/28.1.2014 και τις διευκρινήσεις που δόθηκαν με την ΠΟΛ.1122/16.6.2015 και

iv) υποβολή δήλωσης και καταβολή του 1/4 του οφειλόμενου φόρου και της εισφοράς πλοίων πρώτης κατηγορίας.

Πηγή: Tax Heaven

Back to top