Οι νέες κλίμακες ασφαλιστικών εισφορών για τους αγρότες

Οι νέες κλίμακες ασφαλιστικών εισφορών για τους αγρότες

tekmhria-2021

Στο νέο καθεστώς αλλάζουν και οι εισφορές των αγροτών. Διαµορφώνονται έξι κατηγορίες σταθερών ασφαλίστρων. Η πρώτη και υποχρεωτική ασφαλιστική κατηγορία για τους προερχόµενους από τον πρώην ΟΓΑ θα ανέρχεται στα 119 ευρώ µηνιαίως.

Οι υπόλοιπες πέντε προαιρετικές ασφαλιστικές κατηγορίες διαµορφώνονται στα 143 ευρώ, 171 ευρώ, 205 ευρώ, 246 ευρώ και 319 ευρώ. Και στο νέο σύστηµα οι αγροτικές εισφορές ακολουθούν τριετή µεταβατική περίοδο. Το 2021 η ελάχιστη εισφορά διαµορφώνεται στα 121 ευρώ, ενώ οι υπόλοιπες πέντε προαιρετικές ως εξής: 146 ευρώ, 174 ευρώ, 210 ευρώ, 251 ευρώ και 326 ευρώ.

Νέα αύξηση προβλέπεται για το 2022, ώστε η ελάχιστη εισφορά για τους αγρότες να διαµορφωθεί και τελικώς να παγιωθεί στα 124 ευρώ. Οι νέοι αγρότες µε ασφάλιση έως πέντε έτη θα υπάγονται σε µια υποκατώτατη ασφαλιστική κατηγορία και θα πληρώνουν 85 ευρώ τον µήνα (86 ευρώ το 2021 και 88 ευρώ το 2022).

Back to top